tecnopolo reggio emilia europe direct emiliaEUROPE DIRECT Informationskontor

Europe Direct Informationskontor agerar som ett gränssnitt mellan medborgare och Unionen på lokal nivå. Nätverkets uppdrag är att:

 • Ge alla medborgare informationer, råd, assistans och svar kring Eu-frågor gällande institutioner,lagstiftning, politik, program och finansjeringsmöjligheter;
 • Främja en aktiv debatt både på lokal och regional nivå, kring EU och dess politik;
 • Stödja europeiska institutionerna med att sprida information anpassad till regionala och lokala behov;
 • Ge samhället en möjlighet att skicka feedbacks till EU:s institutioner i form av frågor, åsikter och förslag.

 

EUROPE DIRECT-Carrefour Europeo Emilias aktiviteter

Informationsverksamhet:

 • Publicering och fri utgivning (via e-mail) varannan vecka av ett nyhetsbrev med titeln “IN DIRETTA DALL’UNIONE EUROPEA”som rapporterar nyheter, anbud, partnersökning och officiella dokument publicerade av EU-kommissionen;
 • Samarbete med tidningen “Agricoltura” som utfärdas av Jordbruksverket av regionen Emilia-Romagna, som även publicerar kolumnen “Qui Europa” varje månad;
 • Främjande av information via internetsidan EUROPE DIRECT-CARREFOUR EUROPEO.

Tjänster

 • Sökning av EU lagar, föreskrifter och publikationer ;
 • Informationsverksamhet och assistans till privata organisationer, förneningar, offentliga institutioner, skolor, utbildningscenter, forskningsorganisationer och frivilliga organisationer med målsättningen att framföra EU-projekt;
 • Söka partners för att planera och genomföra EU-projekt;
 • Konstant och direkt stöd för att lösa frågor kring EU – lagar, programm och anbud, med tanke på EU:s Stödmöjligheter;
 • Utgivning av informationsbroschyrer, möjligheter att konsultera många olika tidningar och tidskrifter som publiceras av EU-kommissionen;
 • Anordning av möten,seminarium och utställningar;
 • Deltagande i mässor och utställningar;
 • Anordning av studieresor och arbetsresor i Europeiska Unionen
 • Anordning av utbildningskurser kring EU-frågor med tanke på deltagarens behov

Laboratorio Europa®

Inom EUROPE DIRECT – Carrefour Europeo Emilia finns det ett speciellt center (det enda i hela Europa) som skapades med målsättningen att informera och att göra alla skolbarn medvetna om Europa.

Eurodesk network Sedan år 2000 är EUROPE DIRECT – Carrefour Europeo Emilia med i European Eurodesk network (samfinansierad av EC, DG Education and Culture), specialiserad i EU-program för ungdomar.

 

Öppettider Vårt kontor är öppet:

Mån-Fred, från kl.09-13 och från kl.15-18 Engelsk, fransk och spansk talande personal är tillgänglig till hjälp