tecnopolo reggio emilia europe direct emilia Antenat e informacionit

EVROPA DIREKT antenat e informacionit veprojnë si një ndërfaqe midis qytetarëve dhe Bashkisë në nivel lokal. Misioni i rrjetit është që të:

 • Mundësojnë qytetarët vendas për të marrë informacion, këshilla, ndihmë dhe përgjigjet e pyetjeve në lidhje me institucionet, legjislacionet politikat, programet dhe mundësitë e financimit te Bashkisë Evropiane;
 • Të promovojnë aktivisht debatet lokale dhe rajonale në lidhje me Bashkinë Evropiane dhe të politikave të saj;
 • Lejojë institucionet evropiane të përmirësojnë shpërndarjen e informacioneve të përshtatura për nevojat lokale dhe rajonale;
 • Japë publikut mundësinë për të dërguar komente në institucionet e Bashkisë Evropiane në formë pyetjesh, mendimesh dhe sugjerime.

 

EVROPA DIREKT – aktivitetet Carrefour evropian i Emiliës

Informatcion i aktiviteteve:

 • publikim dhe difuzioni i lirë (me anë të e-mail) i një buletin dy herë në javë të titulluar “NË DIREKT”NGA BASHKIA EVROPIANE, që raporton ajme, tendenca, kerkim partneri, dhe dokumentat zyrtare të tërhequra nga Komisioni Evropian;
 • bashkëpunim · me revisten “Agricoltura”, e nxjerrë nga Carzana e Bujqësisë të Rajonit Emilia-Romagna, duke botuar kolonën mujore ”Evropa këtu”;
 • promovimin i informacionit me Internetin dhë duke marë informacione të rreja të “EVROPA DIREKT”- siti web i Carrefourit evropian të Emiliës.

Shërbimeve të ofruara

 • kerkim ligjesh, rregulloreve dhe publikimit në Bashkisën Evropiane;
 • informacione per aktivitete dhe ndihmë për organizatat private, shoqatave, institucioneve publike, shkollave, qendrave të trajnimit, hulumtimit ose organizatat vullnetare, që kanë për qëllim propozimin e projekteve evropiane;
 • kërkim partneri, me qëllim të krijimit dhe zbatimit të projekteve evropiane;
 • ndihmë e vazhdueshëm dhe ndihmë e drejtpërdrejtë në lidhje me çështjet e ligjeve të BE-së, programet dhe tenderëve, në lidhje me mundësinë e mbështetjes nga ana e Bashkisë Evropiane;
 • difuzion broshura informacioni dhe konsultim falas të disa revistave dhe periodikëve botuar nga Komisioni Europian;
 • organizimin takimesh, seminare dhe ekspozita;
 • pjesëmarrje në panaire dhe ekspozita;
 • vantazhe udhëtimi për studim dhe udhëtime pune në të gjithë Bashkinë Evropiane;
 • installim kurse të ndryshme trajnimi në lidhje me çështjet e BE-së, varësisht nga dhe në funksion të nevojave të përdoruesit.

Laboratori Evropa®

Brenda DIREKT EVROPA – Carrefour evropian i Emiliës ekziston një qendër të veçantë (unik në të gjithë Bashkinë Evropiane), e krijuar me qëllim të informimit, duke e bërë shkolla fillore, shkolla të ndërmjetme dhe të mesme të vetëdijshëme dhe drejtues të tyre nëpërmjet zbulimit të Evropës.

Eurodesk Network

Që nga viti 2000 EVROPA DIREKT – Carrefour evropian i Emiliës merr pjesë në Rrjetin Evropian Eurodesk , (bashkë-financuar nga Komisioni Evropian, DG Arsimit dhe Kulturës), e specializuar në programet evropiane për të rinjtë.

 

Ne jemi të hapur për publikun

E hëna deri të premten, prej 09:00 në 01:00 dhe nga 03:00 në 06:00

Anglisht, frëngjisht dhe operatorët spanjisht folëse janë në dispozicion për ndihmë.