tecnopolo reggio emilia europe direct emiliaPrzekazywanie informacji

EUROPE DIRECT pełni rolę pośrednika między obywatelami a Unią Europejską na szczeblu lokalnym.

Misją sieci EUROPE DIRECT jest:

 • Umożliwienie obywatelom uzyskiwania informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji Unii Europejskiej, jej przepisów, polityki, programów i możliwych dofinansowaniach;
 • Aktywne promowanie lokalnych i regionalnych debat na temat Unii Europejskiej i jej polityki;
 • Pomaganie instytucjom europejskim w lepszym rozpowszechnianiu informacjidostosowanych do potrzeb lokalnych i regionalnych;
 • Umożliwienie obywatelom przesyłania informacji zwrotnych do instytucji Unii Europejskiej w postaci pytań, opinii i sugestii.

 

EUROPE DIRECT – Carrefour Europeo Emilia – działania

 

Sposoby rozpowrzechaniania informacji:

 • Publikacja i bezpłatne rozpowszechnianie (za pomocą poczty e-mail), co dwa tygodnie, biuletynu pod tytułem “IN DIRETTA DALL’UNIONE EUROPEA”, zawierającego wiadomości, oferty, informacje na temat osób i organizacjiposzukujących partnerów oraz oficjalne dokumenty sporządzone przez Komisję Europejską;
 • Współpraca z czasopismem ”Agricoltura” wydawanym przez Assessorship of Agriculture of the Emilia-Romagna Region, poprzez publikacje kolumny pod tytułemQui Europa;
 • Promocja informacji za pośrednictwem Internetu i poprzez aktualizacje na stronieEurope Direct – Carrefour europeo Emilia.

 

Świadczone usługi

 • Szukanie przepisów ustawowych, wykonawczych i publikacji na temat Unii Europejskiej;
 • Działania informacyjne i pomoc dla organizacji prywatnych, stowarzyszeń, instytucji publicznych, szkół, ośrodków szkoleniowych, badawczych i organizacji wolontariackich w realizowaniu projektów europejskich;
 • Szukanie partnerów do realizacji projektów europejskich;
 • Stała i bezpośrednia pomoc w kwestiach unijnych przepisów, programów i ofert, w odniesieniu do możliwości wsparcia przez Unię Europejską;
 • Rozpowszechnianie broszur informacyjnych oraz bezpłatne konsultacje na temat czasopism publikowanych przez Komisję Europejską;
 • Organizacja spotkań, seminariów i wystaw;
 • Udział w targach i wystawach;
 • Zapewnienie wyposażenia podróżnego dla osób biorących udział w wyjazdach na studia lub do pracy w całej Unii Europejskiej;
 • Organizowanie szkoleń związanych z UE, w zależności od potrzeb osób zainteresowanych.

 

Laboratorio Europa©

W Europe Direct – Carrefour Europeo Emilia istnieje specjalny ośrodek (unikalny w całej Unii Europejskiej), utworzony z myślą o rozpowszechaniu wiedzy na temat Uni Europejskiej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

 

Sieć Eurodesk

Od 2000 roku EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia jest częścią europejskiej sieciEurodesk (współfinansowanej przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury) specjalizującej się w europejskich programach dla młodzieży.

 

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku, od 09:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00

Na miejscu można skonsultować się z pracownikami mówiącymi po angielsku, francusku i hiszpańsku.