tecnopolo reggio emilia europe direct emiliaинформационни предавателни станции

Мрежата от местни информационни предавателни станции, EUROPE DIRECT, служи като контактна точка между гражданите и Европейския Съюз.

Мисията на мрежата е:

 • да даде възможността на гражданите да се сдобиват с информация, съвети, помощ и отговори на въпроси касаещи институциите на Европейския Съюз, неговото законодателство, политики, програми и възможности за финансиране;
 • да насърчава активно дебати за Европейския Съюз на местно и регионално ниво;
 • да спомага на Европейските институции за подобряване на разпространяването на информацията скроена по мярка и според нуждите на местно и регионално ниво;
 • да дава възможността на обществото да изпраща съобщения за обратна връзка към институциите на Европейския Съюз във формата на въпроси, мнения и предложения.

 

Дейности на EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia

Информационни дейности:

 • издаване и безплатно разпространяване (чрез е-поща) на двуседмичен бюлетин под името „IN DIRETTA DALL’UNIONE EUROPEA” (Пряко от Европейския Съюз), който предава новини, съобщения за конкурси и търгове на ЕС, търсене на партньори и официални документи на Европейската Комисия;
 • сътрудничество, чрез месечната рубрика „Qui Europa” (Тук Европа), със списание „Agricoltura” (Земеделие) издадено от Управление Земеделие на Областта Емилиа Романя;
 • актуализиране на уеб сайта EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia.

 

Предложени Услуги:

 • проследяване на закони, регламенти и издания свързани с Европейския Съюз;
 • информационни дейности и подпомагане на частни организации, асоциации, обществени учреждения, училища, обучителни центрове, изследователни или доброволни организации целенасочени към предложения за Европейски проекти;
 • постоянно и пряко подпомагане с въпроси отнасящи се до законите на ЕС, неговите програми, конкурси и търгове с целта да се определят възможностите за подкрепа от страна на Европейския Съюз;
 • разпространяване на информационни брошури и безплатно консултиране на различни списания и периодични издания на Европейската Комисия;
 • организиране на срещи, семинари и изложби;
 • участие в панаири и изложения;
 • помощни средства за бизнес посещения или посещения с учебна цел из територията на Европейския Съюз;
 • организиране на различни обучителни курсове, отнасящи се до теми на ЕС, които са скроени по мярка и според нуждите на потребителите.

 

Laboratorio Europa® (Работилница Европа)

В предела на EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia съществува специален център (единствения из целия Европейски Съюз) съставен с целта да информира и упътва началните, средните и по-горните училища, за какво е Европа и как да се справят с предизвикателствата при откриването й.

 

Мрежа Евродеск

От 2000 г. EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia e част от Европейската Информационна мрежа Евродеск (съфинансирана от Европейската Комисия, Генерална Дирекция Образование и Култура). Мрежата Евродеск има като цел подпомагане предоставянето на информация и консултации на младежи и специалисти, работещи с тях.

 

Работно време за посетители

От понеделник до петък, от 9:00 до 13:00 и от 15:00 до 18:00

За помощ са на разположение оператори говорещи английски, френски и испански.